Laxmi Kant Shankhi
Annapurna Rimal
Computer 


Nirmal Pandey
Padam Thapa

Nabin Thapa

BBS 

Shree Krishna Neupane
Dr Keshav Raj Chalise
Buddisagar Rimal
Pradip Regmi
Laxmi Kant Shankhi
Mina Pandey
Ranjana Regmi
Ramesh Kafle
Sunita Nepal
Rohit Kafle